Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): SABINA AJDNIK, DR.DENT.MED.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZOBNA AMBULANTA BREZJE, SABINA AJDNIK, DR.DENT.MED., PE: AJDNIK.SI
Sedež ali naslov: ŽOLGARJEVA 15
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 2390698001
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca Videonadzor

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VLOMILCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: VAROVANJE PROSTOROV
 • Rok hrambe (neobvezno): 2 (DVA) TEDNA, podatki se potem, ko se disk napolni prepisujejo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V PRIMERU VLOMA Videoposnetek posameznika (slika), datum in čas vstopa in izstopa iz prostora.
 • Uporabniki zbirke: LASTNIK PROSTOROV, pooblaščena oseba upravljalca osebnih podatkov, pooblaščene uradne osebe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov Videonadzora je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam . Prostori, v katerih se nahaja oprema, ki služi za obdelavo podatkov, ter nosilci osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, kot tudi kadar v njih ni pooblaščenih oseb. Prostori so varovani s protivlomno napravo. Nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam