Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŽITO, D.D. DE VIČ
Sedež ali naslov: Tržaška cesta 90
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5391814000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. VIDEO NADZOR na lokaciji DE VIČ, Tržaška cesta 90, 1000 Ljubljana (zunanji prostori ob poslovnih objektih ter področje lokacije registracije delovnega časa)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v delniški družbi. obiskovalci upravnih in poslovnih prostorov delniške družbe - stranke, poslovni partnerji in drugi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja ter nadzora vstopa in izstopa v in iz službenih oziroma poslovnih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 3 mesece.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis (slika). Datum in čas vstopa ali izstopa iz oz. v prostore nadzorovane z video nadzorom.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki pridobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom. V posebnih primerih MNZ RS, odvetniku ali sodišču.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu s Sklepom uprave delniške družbe o načinu izvajanja video nadzora, v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo v RS. V nekaterih objektih so nameščene proti vlomne in proti požarne alarmne naprave.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam