Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: 8 MANAGEMENT, Poslovno svetovanje, Vesna Pribac s.p.
Sedež ali naslov: Marušičeva ulica 11
Poštna številka: 6330 Piran
Kraj: Piran
Matična številka: 6470939000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Podatki o strankah.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo z namenom opravljanja dejavnosti v salonu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki, ki imajo dostop do zbirke osebnih podatkov, imajo dostop do celotne zbirke.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum rojstva, naslov, telefonska številka, e-naslov, podatki o osebnostnih lastnostih stranke, podatki o splošnem zdravstvenem stanju stranke, podatki o morebitnih trenutnih zdravstvenih težavah oziroma zdravstvenih težavah v preteklosti, ostali osebni podatki, ki se pridobijo na podlagi izpolnjenega vprašalnika, danega soglasja in med opravljanjem dejavnosti.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se hranijo v pisni obliki, so shranjeni v zaklenjenih omarah. Odprtje omare je možno samo z geslom. Osebni podatki v elektronski obliki so shranjeni na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Izven delovnega časa so prostori v katerih se hranijo osebni podatki zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam