Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Inštitut za medicino in šport d.o.o.
Sedež ali naslov: PE Murgle, Koprska 94a
Poštna številka: 1000 Ljubljana
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 6713670000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Podatki o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki, ki imajo dostop do zbirke osebnih podatkov, imajo dostop do celotne zbirke.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, naslov, telefonska številka, e-naslov, EMŠO, davčna številka, št. TRR, podatki o plači, podatki o bolniških odsotnostih, podatki o otrocih in ostalih vzdrževanih družinskih članih in ostali osebni podatki, ki se o zaposlenem pridobijo med trajanjem delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Ana Pajk, dipl. ms; doc. dr. Petra Zupet, dr. med.; doc. dr. Matej Drobnič, dr. med.; ostale osebe, ki zaradi opravlja dela potrebujejo dostop do osebnih podatkov in jih za to pooblasti odgovorna oseba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se hranijo v pisni obliki, so shranjeni v zaklenjenih ognjevarnih omarah. Osebni podatki v elektronski obliki so shranjeni na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Podatki o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene opravljanja zdravstvene dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki, ki imajo dostop do zbirke osebnih podatkov, imajo dostop do celotne zbirke.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonska številka, e-naslov, izvidi preiskav, podatki o zdravstvenem stanju, ostali osebni podatki.
 • Uporabniki zbirke: Ana Pajk, dipl. ms; doc. dr. Petra Zupet, dr. med.; doc. dr. Matej Drobnič, dr. med.; ostale osebe, ki zaradi opravlja dela potrebujejo dostop do osebnih podatkov in jih za to pooblasti odgovorna oseba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se hranijo v pisni obliki, so shranjeni v zaklenjenih ognjevarnih omarah. Osebni podatki v elektronski obliki so shranjeni na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Zdravstveni podatki so shranjeni v programu, pri katerem je potrebno geslo za dostop do podatkov. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. Podatki o pacientih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene opravljanja zdravstvene dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki, ki imajo dostop do zbirke osebnih podatkov, imajo dostop do celotne zbirke.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonska številka, e-naslov, izvidi preiskav, podatki o zdravstvenem stanju, ostali osebni podatki
 • Uporabniki zbirke: Ana Pajk, dipl. ms; doc. dr. Petra Zupet, dr. med.; doc. dr. Matej Drobnič, dr. med.; ostale osebe, ki zaradi opravlja dela potrebujejo dostop do osebnih podatkov in jih za to pooblasti odgovorna oseba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se hranijo v pisni obliki, so shranjeni v zaklenjenih ognjevarnih omarah. Osebni podatki v elektronski obliki so shranjeni na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Zdravstveni podatki so shranjeni v programu, pri katerem je potrebno geslo za dostop do podatkov. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Podatki o pogodbenih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene opravljanja dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki, ki imajo dostop do zbirke osebnih podatkov, imajo dostop do celotne zbirke.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonska številka, e-naslov, davčna številka, št. TRR in ostali osebni podatki pridobljeni na podlagi pogodbenega sodelovanja.
 • Uporabniki zbirke: Ana Pajk, dipl. ms; doc. dr. Petra Zupet, dr. med.; doc. dr. Matej Drobnič, dr. med.; ostale osebe, ki zaradi opravlja dela potrebujejo dostop do osebnih podatkov in jih za to pooblasti odgovorna oseba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se hranijo v pisni obliki, so shranjeni v zaklenjenih ognjevarnih omarah. Osebni podatki v elektronski obliki so shranjeni na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Podatki o poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene opravljanja dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki, ki imajo dostop do zbirke osebnih podatkov, imajo dostop do celotne zbirke.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonska številka, e-naslov, davčna številka, št. TRR. in drugi osebni podatki, ki se pridobijo med poslovnim sodelovanjem.
 • Uporabniki zbirke: Ana Pajk, dipl. ms; doc. dr. Petra Zupet, dr. med.; doc. dr. Matej Drobnič, dr. med.; ostale osebe, ki zaradi opravlja dela potrebujejo dostop do osebnih podatkov in jih za to pooblasti odgovorna oseba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se hranijo v pisni obliki, so shranjeni v zaklenjenih ognjevarnih omarah. Osebni podatki v elektronski obliki so shranjeni na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam