Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Z Dental, zobozdravstvene storitve, d.o.o.
Sedež ali naslov: Prešernova cesta 15, 4260 Bled
Poštna številka: 4260
Kraj: Bled
Matična številka: 6942865000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na paciente, ki se zdravijo v zobozdravstveni ordinaciji Z Dental, d.o.o. na podlagi podpisane izjave.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo na podlagi pisne izjave fizičnih oseb za namen zdravljenja in obračun storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe, - Rojstni podatki, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - rentgenske slike - podatki o zdravljenju - telefonska ali mobilna številka
 • Uporabniki zbirke: Direktor, - pooblaščena oseba v Z Dental d.o.o. - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Za vsakega pacienta se vodi izvod podatkov v kartoteki pacientov, ki se zbirajo v skladu z zakonom, izjave posameznega pacienta/ke in to evidenco. Kartoteke pacientov se hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do teh ima direktor in od njega pooblaščena oseba. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmnim sistemom. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Z Dental d.o.o. izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ČAKALNA KNJIGA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev, ki so fizične osebe in ostale fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo in obveščanje pacientov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - telefon ali mobilni telefon, - datum pregleda, - datum ponovnega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Direktor in od njega pooblaščena oseba v Z Dental d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za vse fizične osebe se podatki, ki se zbirajo v skladu z zakonom in to evidenco hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do teh ima direktor in od njega pooblaščena oseba. Prostori so izven delovnega časa zaklenjen in varovani z alarmnim sistemom. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Z Dental d.o.o. izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam