Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBCINA PODLEHNIK
Sedež ali naslov: PODLEHNIK 9
Poštna številka: 2286
Kraj: PODLEHNIK
Matična številka: 1358278000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZADEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorija posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki vložijo vloge in druge dokumente ter osebe, ki so navedene v dokumentih, na katere se nanašajo zadeve, ki me rešujejo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov: za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vedenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščen delavec Občinske uprave Občine Podlehnik, ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvo osebnih podatkov in v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel z avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerem se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA OBČANOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Občani Občine Podlehnik
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vedenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna, kraj rojstva, poklic, izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščen delavec Občinske uprave Občine Podlehnik, ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvo osebnih podatkov in v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hramba v mapah in registratorjih ter na CD-jih v zaklenjenih omarah. Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniško opremo, ki služi za obdelavo osebnih podatkov , so izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času , ko v njih ni zaposlenih oz. pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA NAROČILNIC

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ponudniki blaga, storitve in gradnje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: sporočanje na portalu javnih naročil v skladu s tretjim odstavkom 103.a člena ZJN
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podjetja, naslov, davčna številka, matična številka, vrednost z DDV-jem
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Podlehnik, javno podjetje Uradni list RS d.o.o., Ministrstvo za javna naročila ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvo osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hramba v mapah in registratorjih ter na CD-jih v zaklenjenih omarah. Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniško opremo, ki služi za obdelavo osebnih podatkov , so izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času , ko v njih ni zaposlenih oz. pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA NAJEMNIKOV GROBOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: najemniki grobov v Občini Podlehnik
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov ,opombe
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščen delavec Občinske uprave Občine Podlehnik, ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvo osebnih podatkov in v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hramba v mapah in registratorjih zaklenje omarah. Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniško opremo, ki služi za obdelavo osebnih podatkov , so izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času , ko v njih ni zaposlenih oz. pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PREJEMNIKOV PRIZNANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dobitniki zlate plakete, priznanje Občine Podlehnik, priznanje župana, ter častni občan Občine Podlehnik
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vedenje postopkov, ter druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: dobitnik zlate plakete(ime in priimek oz. naziv, naslov, roj. podatki ter leto podelitve),priznanje občine (ime in priimek oz. naziv, naslov, roj. podatki ter leto podelitve) , častni občan (ime in priimek oz. naziv, naslov, roj. podatki ter leto podelitve)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščen delavec Občinske uprave Občine Podlehnik, ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvo osebnih podatkov in v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hramba v mapah in registratorjih zaklenjenih omarah. Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniško opremo, ki služi za obdelavo osebnih podatkov , so izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času , ko v njih ni zaposlenih oz. pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O PODATKIH ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZAMLJIŠČA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pravne in fizične osebe, zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
 • Namen obdelave osebnih podatkov: odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Podlehnik
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime/naziv, stalno prebivališče/sedež, EMŠO /matična številka, davčna številka, lokacija stavbnega zemljišča(naslov objekta/parcelna številka, hišna številka in katastrska občina) datum začetka in konec stavbnega zemljišča, faktor, površina , točke, nadomestilo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščen delavec Občinske uprave Občine Podlehnik, ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvo osebnih podatkov in v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hramba v mapah in registratorjih zaklenjenih omarah. Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniško opremo, ki služi za obdelavo osebnih podatkov , so izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času , ko v njih ni zaposlenih oz. pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA SVETNIKOV, ČLANOV NADZORNEGA ODBORA, ČLANOV DELOVNIH TELES IN KOMISIJ V OBČINI PODLEHNIK

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: svetniki mandatnega obdobja oz. drugi imenovani člani delovnih teles in komisij
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe nemotenega funkcioniranja občinskih organov
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, tel. št. (gsm. stacionarni), elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščen delavec Občinske uprave Občine Podlehnik, ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvo osebnih podatkov in v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, ki je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: 13 Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O DODELITVI POMOČI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prijavitelji za dodelitev sredstev oz. prejemniki sredstev za pospeševanja kmetijstva v občini Podlehnik
 • Namen obdelave osebnih podatkov: dodelitev sredstev za pospeševanja in razvoja kmetijstva
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, KMG-MID, naslov, tel. št., številka računa pri banki, izjava o prejemu države pomoči
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščen delavec Občinske uprave Občine Podlehnik, ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvo osebnih podatkov in v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je izven delovnega časa varovan z alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, ki je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam