Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZKTŠ MURSKA SOBOTA
Sedež ali naslov: Trubarjev drevored 4
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska Sobota
Matična številka: 3726843000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. VIDEONADZOR zajema območja in prostore (3 kamere): Vhodno / izhodna avla TIC-a, Razstavno- prodajni prostor TIC-a

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/2004 in 67/2007 ) • Sklep direktorice javnega zavoda ZKTŠ Murska Sobota o uvedbi video nadzornega nadzora v prostorih zavoda na lokaciji TIC Murska Sobota, Slovenska ulica 4, 9000 Murska Sobota • Pravilnik o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v javnem zavodu ZKTŠ Murska Sobota
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni delavci v zavodu • poslovni partnerji • drugi obiskovalci varovanih prostorov zavoda • potencialni storilci kaznivih dejanj in kršitelji JRM
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varstva ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): • osebni podatki zbrani z video nadzorom se v skladu s sklepom direktorice zavoda o uvedbi video nadzora in pravilnika praviloma ne hranijo, lahko pa se v določenih primerih hranijo največ 45 dni in v posebnih primerih se lahko hranijo največ eno leto po nastanku
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki, razen video posnetka, se ne zbirajo
 • Uporabniki zbirke: * osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve in pravosodnim organom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa direktorice javnega zavoda o uvedbi izvajanja video nadzora in Pravilnika o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v javnem zavodu ZKTŠ Murska Sobota ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ) Prostori TIC-a Murska Sobota, so varovani s proti vlomnimi alarmnimi napravami, prostor kjer se nahaja video server se zaklepa, video server je zaklenjen z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam