Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZDRAVSTVENI ZAVOD CELJENJE KOPER
Sedež ali naslov: Ulica Vojke Šmuc 12
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper - Capodistria
Matična številka: 2236478000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka kartotek pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi pogodbenega razmerja z ZZZS in privolitve posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obravnavane osebe - pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zdravljenja in uveljavljanja pravice posameznika do zdravstvenega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, državljanstvo, poklic, datum rojstva, zdravstveno stanje.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Podatki v računalniški obliki so zavarovani z identifikacijskimi karticami in sistemom gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. Do podatkov imajo dostop le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca o zavezancih ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam