Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zdravstveni zadod Juretić Jadranka Portorož
Sedež ali naslov: XXX. divizije 12
Poštna številka: 6320
Kraj: Portorož
Matična številka: 2297426000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka kartoteke pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o zdravniški službi Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kartotečna zbirka, zdravljenje, povračilo stroškov zdravljenja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po smrti bolnika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Dostopata samo pooblaščeni sestrui in zdravnica
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, rojstni podatki, zdravstveno stanje.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo nikamor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v kartotečni omari, prostor izven delovnega časa se zaklepa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam