Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: zavod miradent
Sedež ali naslov: cesta zore perello godina 1
Poštna številka: 6000
Kraj: koper
Matična številka: 6028250000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. zbirka zobozdravstvenih kartotek otrok, mladine in odraslih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti,ki obiskujejo ambulanto
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za diagnosticiranje, zdravljenje, napotitev k specialistom,statistično obdelavo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,naslov bivališča,telefonska številka,številka in vrsta zdarvstvenega zavarovanja, vsi podatki potrebni za zobozdravstveno obravnavo
 • Uporabniki zbirke: zobozdravnica, zobna asistentka,administrativno osebje računovodstva,ZZZS-ja ,Vzajemne, Triglava,Adriatika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: kartoteke so v zaklenjenih prostorih zobne ambulante, podatki so obdelani z računalniškim programom AUDAX, dostopni zobozdravnici, zobni asistentki
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zdravljenje, povračilo stroškov zdravljenja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime,telefnska številka,številka ZZZs, stalno oz.začasno bivališče, podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o osebnem zdravniku, zobozdravniku, ginekologu, pediatru, podatki o zdravstvenih storitvah, zdravstveni podatki
 • Uporabniki zbirke: zdravnik/zobozdravnik, zdravstveno osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, ZZZS, ZPIZ,adriatik, TRiglav Vzajemna, programska hiša, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki,ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam ,dostop do podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam, prostori v katerih se nahaja računalniška oprema se zaklepajo, digitalna zbirka osebnih podatkov je zaščitena s strojno in programsko opremo s sistemom gesel in profesionalnih kartic. Papirni nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih ognjevarnih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidence o zavarovancih ZZZS-ja
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: zastopnika ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam