Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): IZVRŠITELJ BOJAN MILETIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BOJAN MILETIČ - IZVRŠITELJ
Sedež ali naslov: Partizanska cesta 22
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1512609000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG ZBIRKE PODATKOV O IZVRŠBAH IN ZAVAROVANJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: UPNIKI, DOLŽNIKI, SODIŠČA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVRŠITEV SKLEPA O IZVRŠBI
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LET
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME, PRIIMEK, DATUM IN KRAJ ROJSTVA, STALNO ALI ZAČASNO PREBIVALIŠČE DOLŽNIKA IN UPNIKA, VIŠINA TERJATVE
 • Uporabniki zbirke: IZVRŠITELJ, POMOČNIK IZVRŠITELJA, ADMINISTRATORKA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: RAČUNALNIK ZAVAROVAN Z GESLOM, KATEREGA POZNAJO SAMO POOBLAŠČENE OSEBE
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): REGISTER ZARUBLJENIH PREDMETOV, REGISTER PREBIVALSTVA
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: BOJAN MILETIČ - IZVRŠITELJ, PARTIZANSKA ULICA 22, 2000 MARIBOR
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam