Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): TADEJ POLJAK - IZVRŠITELJ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TADEJ POLJAK - IZVRŠITELJ
Sedež ali naslov: Marušičeva ulica 5
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper
Matična številka: 2391058000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca izdanih računov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na dolžnike izdanih računov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo zaradi izdajanja računov za opravljeno storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek oziroma firma ter naslov prejemnika računa
 • Uporabniki zbirke: Izvršitelj ter zaposleni pri njemu, računovodski servis - pogodbeni sodelavec s katerim ima izvršitelj sklenjeno pogodbo o sodelovanju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki vsebovani v evidenci izdanih računov so v papirnati in elektronski obliki, pri čemer so osebni podatki v elektronski obliki zaščiteni s sistemom gesel, nosilci podatkov pa se nahajajo v varovanih prostorih. Prav tako se osebni podatki, ki so vsebovani v papirnati obliki, nahajajo v varovanih prostorih. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so predpisani v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel izvršitelj Tadej Poljak.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zbirke spisov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izvršitelj ter zaposleni pri izvršitelju Tadeju Poljaku
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki v spisih se obdelujejo z namenom izvršitev pravnomočnih sodnih odločb v skladu s sklepi sodišč in pristojno zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek oziroma firma, EMŠO oziroma MŠ, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, matična številka.
 • Uporabniki zbirke: Izvršitelj ter zaposleni pri izvršitelju Tadeju Poljaku
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki vsebovani v evidenci spisov so v papirnati in elektronski obliki, pri čemer so osebni podatki v elektronski obliki zaščiteni s sistemom gesel, nosilci podatkov pa se nahajajo v varovanih prostorih. Prav tako se osebni podatki, ki so vsebovani v papirnati obliki, nahajajo v varovanih prostorih. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so predpisani v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel izvršitelj Tadej Poljak.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov i uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca izvršilnih zadev in zadev zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki, upniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvršitev pravnomočnih sodnih odločb v skladu s sklepi sodišč in pristojno zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in prebivališče oz. sedež upnika. ime, priimek in prebivališče oz. sedež dolžnika.
 • Uporabniki zbirke: Izvršitelj ter zaposleni pri izvršitelju Tadeju Poljaku
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki vsebovani v evidenci izvršilnih zadev in zadev zavarovanja so v elektronski obliki, pri čemer so osebni podatki zaščiteni s sistemom gesel, nosilci podatkov pa se nahajajo v varovanih prostorih. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so predpisani v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel izvršitelj Tadej Poljak.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam