Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DENTALNI STUDIO AS, ANDREJKA TRUDEN, dr. dent. med
Sedež ali naslov: Ulica bratov Babnik 10
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2394936000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varosti in osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v zobozdravstveni ordinaciji na podlagi pogodbe o zaposlitvi, pogodbeni sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, podjemnih pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo,naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, izobrazba, datum sklenitve delovnega razmerja, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe,poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta, število ur rednega tedenskega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, št. TRR, na podlagi osebne privolitve telefonska številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih in pogodbenih sodelavcev se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni omari. Dostop v bazo podatkov, vodeno v računalniku, je možen zgolj na eni delovni postaji, vstop je možen samo z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam