Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Aljoša Valent
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VALENT ALJOŠA -IZVRŠITELJ
Sedež ali naslov: Vodnikova ulica 2
Poštna številka: 2250
Kraj: Ptuj
Matična številka: 1512366000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zadev pri izvršitelju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvršbi in zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke v postopku izvršbe in zavarovanja (upniki in dolžniki)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja dejavnosti izvršilnega postopka
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov
 • Uporabniki zbirke: sodišča, ajpes
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internem pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 30.8.2006 izdal izvršitelj Aljoša Valent
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zapis podatkov o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig vsebuje nazive tistih uradnih evidenc ter javnih knjig s katerimi se povezujejo osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Aljoša valent IZVRŠITELJ, vODNIKOVA ULICA 2, 2250 Ptuj, matična številka: 1512366000.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam