Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BRANKA HORVAT ZEC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: IZVRŠITELJICA BRANKA HORVAT ZEC
Sedež ali naslov: PARTIZANSKA CESTA 30
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 2149508000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca izvršilnih spisov - Vpisnik

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvršbi in zavarovanju ZIZ
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke v postopku izvršbe in zavarovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, Matična številka, Davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Izvršiteljica, namestnik, pomočnik, administrativno osebje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki iz evidence se vodijo v elektronski in papirnati obliki. Varovanje osebnih podatkov v papirnati obliki je zagotovljeno s tem, da so prostori kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov fizično nedostopni osebam, ki niso pooblaščene za njihovo obdelavo. Varovanje osebnih podatki v digitalni obliki je zagotovljeno s tem, da je dostop do teh podatkov onemogočen nepooblaščenim osebam s sistemom gesel, pred morebitnimi nepooblaščenimi dostopi z medmrežja pa jih varuje t.i. požarni zid in protivirusni program. Nosilci elektronski zapisov se nahajajo v varovanih prostorih in so nedostopni nepooblaščenim osebam. Zbirka osebnih podatkov se varuje v skladu z Internim pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je izdala izvršiteljica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): register zarubljenih predmetov, register prebivalstva
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam