Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KUZMANOVIĆ ČEDOMIR - ZASEBNI ZOBOZDRAVNIK
Sedež ali naslov: GUBČEVA CESTA 9a
Poštna številka: 8210
Kraj: TREBNJE
Matična številka: 1033565000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti v zobni ambulanti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zobozdravstvene dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, telefon, rojstni podatki, poklic, medicinska dokumentacija.
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, DURS, Zasebna zobozdravstvena ambulanta Kuzmanović Čedomir dr. dent. med., specialistične ordinacije, zobotehnik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kartoteke se hranijo v zaklenjeni kartotečni omari v prostoru, ki je izven delovnega časa zaklenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z drugimi uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam