Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BIVEAL-zdravstvena nega inskrb za pacienta na domu,Škrjanec Cotič, Pirjevec in Sabadin, d.n.o.Koper
Sedež ali naslov: Beblerjeva 2b, p.p.875
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 5868700000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA OBRAVNAVANIH BOLNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OBRAVNAVANI BOLNIKI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBRAVNAVANI BOLNIKI, KI SO JIM NUDENE ZDRAVSTVENE STORITVE
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME,DAT.ROJSTVA, NASLOV BIVALIŠČA, ŠTEV.ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, ŠTEV OSEBNEGA ZDRAVNIKA, PREDPISANE ZDRAVSTVENE STORITVE
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI IN RAČUN. OPREMA, KI SLUŽI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA, V ČASU KO V PROSTORU NI ZAPOSLENIH, ZAKLEPA. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, KI SE NAHAJA NA RAČUNAL.SISTEMU JE VAROVANA S SISTEMOM GESEL IN PROFESIONALNIH KARTIC.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3.ODST.5.ČL. ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam