Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Center za zdravje in razvoj Murska Sobota/Centre for Health and Development Murska Sobota
Sedež ali naslov: Ulica arhitekta Novaka 2b
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska Sobota
Matična številka: 2084210000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklenjeno pogodbeno razmerje med pravno osebo (Center za zdravje in razvoj Murska Sobota) in posameznim zaposlenim delavcem.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri pravni osebi - Center za zdravje in razvoj Murska Sobota.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o zaposlenih delavcih se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zaposlene osebe naslov EMŠO davčna številka kraj rojstva državljanstvo izobrazba številka transakcijskega računa opis del in nalog kraj dela delovni čas zaposlitev za določen ali nedoločen čas datum sklenitve delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, kise vodi ročno v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci in direktor zavoda. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 01.01.2009 izdala tedanja odgovorna oseba zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam