Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD PLESNIČAR, ZAVOD ZA ZOBOZDRAVSTVENE IN ORTODONTSKE STORITVE
Sedež ali naslov: DELLAVALLEJEVA ULICA 3
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 3282562000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O PACIENTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o zdravstveni dejavnosti - Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Uporabniki zobozdravstvenih in ortodontskih storitev – fizične osebe, otroci in odrasli
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov je določen v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: • enolična identifikacija (EMŠO, rojstni podatki); • ime in priimek; • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država). • vpogled oz. podatki iz kartice zdravstvenega zavarovanja • telefon • osebna in družinska anamneza • pri otrocih podatki o starših (naslov, telefon)
 • Uporabniki zbirke: • pacienti sami • ZZZS, zavarovalnice
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v vpisnikih in knjigah ter bazah podatkov, ki jih zobozdravnik vodi v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju , Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavarovanje zobozdravstvenega arhiva in s tem tudi osebnih podatkov strank je zakonsko urejeno z zakonom o zdravstveni dejavnosti in podzakonskimi predpisi v zvezi s tem.. Tehnično lahko do podatkov v zdravstvenem arhivu in bazah podatkov dostopajo samo zdravnik in njegovi zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi zaveže tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami oz. se le v primeru, v kolikor to nalaga zakon. (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju , Zakon o zdravstveni dejavnosti )
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam