Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GORIČANKA podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem TRDKOVA d.o.o.
Sedež ali naslov: Trdkova 54
Poštna številka: 9263
Kraj: Kuzma
Matična številka: 5391008000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. VIDEO NADZOR, ki zajema območja in prostore: ZUNANJE IN NOTRANJE KAMERE: (23 kamer): Znanje kamere pokrivajo glavni vhod/izhod v PC, vse stranske vhode/izhode, dostavo. Notranje kamere pokrivajo vse notranje vezne hodnike in poslovno prodajne prostore.

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/2004 in 67/2007 ) • Sklep direktorja družbe o uvedbi video nadzornega nadzora na območju družbe na lokaciji PC GORIČANKA; Sv. Jurij bš, Rogašovci z dne 16.11.2015 • Pravilnik o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v družbi GOROČANKA TRDKOVA d.o.o.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni delavci v družbi • poslovni partnerji in drugi obiskovalci varovanih prostorov družbe • potencialni storilci kaznivih dejanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varnosti zaposlenih delavcev, obiskovalcev, kupcev in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): • osebni podatki zbrani z video nadzorom se v skladu s sklepom direktorja družbe o uvedbi video nadzora in pravilnika praviloma ne hranijo, v določenih primerih se lahko hranijo največ 45 dni in v posebnih primerih se lahko hranijo največ eno leto po nastanku. V družbi se podatki pridobljeni z video nadzorom ne hranijo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki, razen video posnetka, se ne zbirajo
 • Uporabniki zbirke: * osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve in pravosodnim organom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa direktorja družbe, o uvedbi izvajanja video nadzora in Pravilnika o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v družbi GORIČANKA TRDKOVA d.o.o. ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ). Prostori PC GORIČANKA, Sv. Jurij bš, Rogašovci so varovani s proti vlomnimi alarmnimi napravami. Prostor kjer se nahaja video server se zaklepa, dostop na video server je elektronsko onemogočen (z gesli) nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. VIDEO NADZOR, ki zajema območja in prostore: A: MARKET TUŠ Mačkovci:ZUNANJE IN NOTRANJE KAMERE: (9 kamer): Zunanje kamere pokrivajo glavni vhod/izhod v market, vse stranske vhode/izhode, dostavo. Notranje kamere pokrivajo vse notranje vezne hodnike in pos

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/2004 in 67/2007 ) • Sklep direktorja družbe o uvedbi video nadzornega nadzora na območju družbe na lokaciji MARKET TUŠ Mačkovci, Mačkovci 48C, 9292 Mačkovci in MARKET Kobilje, Kobilje 36, 9227 Kobilje z dne 21.10.2017 • Pravilnik o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v družbi GOROČANKA TRDKOVA d.o.o.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni delavci v družbi • poslovni partnerji in drugi obiskovalci varovanih prostorov družbe • potencialni storilci kaznivih dejanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varnosti zaposlenih delavcev, obiskovalcev, kupcev in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): • osebni podatki zbrani z video nadzorom se v skladu s sklepom direktorja družbe o uvedbi video nadzora in pravilnika praviloma ne hranijo, v določenih primerih se lahko hranijo največ 45 dni in v posebnih primerih se lahko hranijo največ eno leto po nastanku. V družbi se podatki pridobljeni z video nadzorom ne hranijo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki, razen video posnetka, se ne zbirajo
 • Uporabniki zbirke: * osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve in pravosodnim organom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa direktorja družbe, o uvedbi izvajanja video nadzora in Pravilnika o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v družbi GORIČANKA TRDKOVA d.o.o. ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ). Prostori marketov so varovani s proti vlomnimi alarmnimi napravami. Prostor kjer se nahaja video server se zaklepa, dostop na video server je elektronsko onemogočen (z gesli) nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam