Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZZ Artdent Bled
Sedež ali naslov: Kolodvorska 3 c
Poštna številka: 4260
Kraj: Bled
Matična številka: 6116647001
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka kartotek pacientov ZZ Artdent Bled

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti zobne ordinacije in podatki zaposleniv v ZZ Artdent Bled
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kartotečna zbirka
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, roj. podatki, zdravstveno stanje
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo nikomur
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se hrani v zaklenjeni kartotečni omari, prostor se nizven delovnega časa zaklepa Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo u uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZZ Artdent Bled, Kolodvorska 3c 4260 Bled PE Jesenice, Titova 78, 4270 Jesenice Matična številka 6116647001
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam