Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zdravstveni zavod D.D.M. Koper
Sedež ali naslov: Obrtniška 30
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper/Capodistria
Matična številka: 3976459000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca vpisanih pacientov v zobozdravstveni ambulanti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na osnovi osebne privolitve posameznika (ali zakonitega zastopnika), ter po Zakonu o zdravniški službi,Zakonu o zdravstvenem zavarovanju,Zakonu o lekarniški dejavnosti,Zakonu o pacientovih pravicah, Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani pacienti (opredeljeni) ter neopredeljeni pacienti,ki se obravnavajo kot nujni primeri.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Nekateri podatki trajno, drugi 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime,priimek,naslov,EMŠO,datum rojstva, poklic, zdravstveni in zobozdravstveni status
 • Uporabniki zbirke: ZZZS,Sodišča,Policija,Zavarovalnice,Varuhi pacientovih pravic,zobotehniki (le omejeni podatki : ime in priimek pacienta, ter zobni status),lekarne in drugi zdravstveni delavci (bolnišnice, specialisti,RTG laboratoriji).Nekateri podatki so dostopni vzdrževalcu programske opreme (firma AVDAX-Ljubljana), le v primeru, če pride do posebnih situacij :na primer izpis prijavljenih/opredeljenih pacientov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se zapisujejo na kartonih, ki se hranijo v ognjevarnih zaklenjenih kovinskih omarah. Drugi podatki se zapisujejo na USB ključe, ali na druge elektronske medije, ki so dostopni le odgovornim/pooblaščenim osebam.Prostori se zaklepajo, ko se dejavnost v njih ne opravlja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z uradnimi evidencami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam