Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zasebna ordinacija dr. JADEK d.o.o.
Sedež ali naslov: Cankarjeva ulica 6
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 6166644000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o pacientih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe v kurativni in preventivni zdravstveni dejavnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje kurativne in preventivne zdravstvene dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, naslov, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, status invalidne osebe, zdravstveno stanje.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Sodišče, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, varovano z alarmom dostop do računalniških podatkov je varovan z dvema gesloma
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca o zaposelnih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela, pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposelni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, za potrebe postopka odločanja in izvajanja dejavnosti, uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Sodišče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, varovano z alarmom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam