Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Mojca Bobnar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Bobnar Mojca dr.dent.med., zasebna zobozdravstvena ordinacija
Sedež ali naslov: Frankovo naselje 51
Poštna številka: 4220
Kraj: Škofja Loka
Matična številka: 2437171000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lečeči pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti osnovnega in dopolnilnega zavarovanja, uveljavljanje pravic posameznika, statistična obdelava podatkov (ZZV)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki, številka zdravstvenega zavarovanja
 • Uporabniki zbirke: Mojca Bobnar dr.dent.med. - nosilka dejavnosti Ema Golob - zobozdravstvena asistentka Administrativno osebje ZZZS ter zavarovalnic ADRIATIC SLOVENICA, TRIGLAV, VZAJEMNA Osebje računalniške hiše AUDAX
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih so zbrani osebni podatki, so varovani, izven delovnega časa so zaklenjeni in nepooblaščenim osebam nedostopni. Podatki na računalniku so zavarovani z identifikacijskimi karticami, gesli, antivirusnimi programi in požarno steno. Posredovanje podatkov zavarovalnicam je kriptogramsko in elektronsko podpisano.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nakazilo osebnega dohodka
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov, številka osebnega računa, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Mojca Bobnar dr.dent.med. - nosilka dejavnosti ZZZS ZPIZS FURS Računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Po pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. osebni podatki so zbrani v mapi, v prostorih, ki so izven delovnega časa zakljenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami ZZZS in ZPIZS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam