Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Halcom Plačila d.o.o.
Sedež ali naslov: Tržaška 118
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 6853633000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca uporabnikov mBills

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi osebne privolitve.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fzične osebe, ki plačujejo prek mBills.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Plačevanje računov za opravljene storitve ali dobavljeno blago. Polnjenje mobilne denarnice in plačevanje iz nje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; datum rojstva; davčna številka; ulica in hišna številka; poštna številka in kraj; elektronski naslov; mobilna številka; operacijski sistem uporabnikovega mobilnega telefona; številka transakcijskega računa; Identifikacijska oznaka banke
 • Uporabniki zbirke: Halcom Plačila d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi so opredeljeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): AJPES in centralni register prebivalstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam