Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: zdravstveni zavod dermoestetika izola
Sedež ali naslov: BRKINSKA ULICA 003
Poštna številka: 6310
Kraj: 6310 IZOLA
Matična številka: 2160331000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca pacientov, odpri/zapri zbirko podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o zdravstveni dejavnosti , zakon o zdravniški službi, zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kodeks medicinske etike in deontologije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti v dermatološki ambulanti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za opravljanje zdravstvenih pregledov, diagnostike in zdravljenja v skladu z zakoni
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, rojstni podatki, podatki o zdravstvenem zavarovanju, ZZZS številka, podatki o izbranem osebnem zdravniku, podatki o zdravstvenih storitvah, zdravstveni podatki ,
 • Uporabniki zbirke: zdravnik, zdravstveno osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, ZZZS,ZPIZ,zavarovalnice ( Vzajemna, Adriatic, Triglav),lekarne,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam le preko gesel in šifer in je preprečen nepooblaščenim osebam. Prostori , v katerih se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov ter nosilci osebnih podatkov , se izven delovnega časa zaklepajo , kot tudi kadar v njih ni pooblaščenih oseb. Prostori so varovani z protivlomno napravo. Digitalna zbirka osebnih podatkov je zaščitena s strojno in programsko opremo , s sistemom gesel in šifer, profesionalnih kartic ter kriptografskimi metodami. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih omarah. Prostori so opremljeni s protipožarmimi alarmi - sistemom. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): sistem e zdravje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam