Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zdravstveni zavod dr.Žebeljan
Sedež ali naslov: Magdalenski trg 9
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1964305000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov ambulante družinske medicine

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti ambulante družinske medicine Zdravstveni zavod dr. Žebeljan
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Preventivni in kurativni pregledi opredeljenih zavarovancev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V zbirki se nahajajo nasljednji podatki pacientov: ime, priimek, naslov, EMŠO, ZZZŠ številka, poklic, zdravstveno stanje, razvade, družinski medicinski podatki, invalidski status, izvidi preventivnih pregledov in izvidi drugih izvajalcev zdravstvenih storitev, odločbe imenovanih zdravnikov in sodnih izvedencev. Knjiga narkotikov.
 • Uporabniki zbirke: Zdravnik, diplomirana medicinska sestra, ZZZS, ZPIZ, Specialisti medicine dela, prometa in športa(več izvajalcev), Sodni izvedenci (več izvajalcev)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravstvene kartoteke se nahajajo v zaklenjenih omaricah, podatki na računalniku v certificiranem računalniškem porogramu zaklenjenem z geslom. Prostor ambulante je tehnično varovan. Izven delovnega časa je prostor zaklenjen in varovan alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ambulanta je v času uradnih ur povezana z evidencami ZZZS po zaščiteni internetni povezavi.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Pogodbe o zaposlitvi zaposlenih in zunanjih sodelavcev ZZ Žebeljan

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in zunanji sodelavci Zdravstvenega zavoda dr.Žebeljan
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanju del v Zdravstvenem zavodu dr.Žebeljan
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V zbirki se nahajajo: ime, priimek, naslov, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, številka bančnega računa, poklic, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Računovodstveni servis Tatjana Vele s.p.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v zaklenjeni omari v prostoru ki je izven delovnega časa zaklenjen in varovan alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam