Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBČINA BISTRICA OB SOTLI
Sedež ali naslov: BISTRICA OB SOTLI 17
Poštna številka: 3256
Kraj: BISTRICA OB SOTLI
Matična številka: 1357450000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: POGODBE O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, IZOBRAZBA, DELOVNE NALOGE
 • Uporabniki zbirke: NE POSREDUJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: HRAMBA V ŽELEZNI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): SE NE POVEZUJEJO
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ŽUPAN
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam