Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BK DENTAL d.o.o.
Sedež ali naslov: Bresterniška ulica 93
Poštna številka: 2354 Bresternica
Kraj: Bresternica
Matična številka: 6375812000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Vprašalnik o zdravju pacienta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo z namenom opravljanja zobozdravstvene dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po prenehanju uporabe, oziroma v predpisanih rokih v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zaposleni v podjetju imajo polni dostop do osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, telefonska številka in vprašanja o bolezenskih stanjih, katere podatke potrebujemo pri svojem nadaljnjem delu.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se hranijo v pisni obliki, so shranjeni v posebnem poslovnem prostoru (pisarna), v ločeni omari z zaklepom na ključ. Dostop do ključev imajo samo pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki so dostopni na računalnikih, ki se nahajajo v poslovnih prostorih. Dostop v program je zavarovan z geslom, katerega spreminjamo na obdobje 30 dni. Z gesli so seznanjeni samo zaposleni v podjetju, kateri pri svojem delu potrebujejo osebne podatke pacientov in zaposlenih. Po delovnem času se poslovni prostori zaklenejo. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmom. Prostore varuje zunanja pooblaščena varnostna služba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zobozdravstveni karton pacienta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo z namenom opravljanja zobozdravstvene dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po prenehanju uporabe, oziroma v predpisanih rokih v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zaposleni v podjetju imajo polni dostop do osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, telefonska številka, stanje zobovja na dan opravljenega prvega pregleda in kasneje vpisane storitve opravljene po dnevih.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se hranijo v pisni obliki, so shranjeni v posebnem poslovnem prostoru (pisarna), v ločeni omari z zaklepom na ključ. Dostop do ključev imajo samo pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki so dostopni na računalnikih, ki se nahajajo v poslovnih prostorih. Dostop v program je zavarovan z geslom, katerega spreminjamo na obdobje 30 dni. Z gesli so seznanjeni samo zaposleni v podjetju, kateri pri svojem delu potrebujejo osebne podatke pacientov in zaposlenih. Po delovnem času se poslovni prostori zaklenejo. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmom. Prostore varuje zunanja pooblaščena varnostna služba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Vprašalnik o zaposlenih in drugi osebni podatki

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo z namene delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po prenehanju uporabe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Lastnik in direktor ter računovodstvo imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, telefonska številka, številka TRR, podatki o izobrazbi, podatki o predhodnih zaposlitvenih stanjih in drugi podatki za potrebo računovodstva.
 • Uporabniki zbirke: Lastnik in direktor ter računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se hranijo v pisni obliki, so shranjeni v posebnem poslovnem prostoru (pisarna), v ločeni omari z zaklepom na ključ. Dostop do ključev imajo samo pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki so dostopni na računalnikih, ki se nahajajo v poslovnih prostorih. Dostop v program je zavarovan z geslom, katerega spreminjamo na obdobje 30 dni. Z gesli so seznanjeni samo zaposleni v podjetju, kateri pri svojem delu potrebujejo osebne podatke pacientov in zaposlenih. Po delovnem času se poslovni prostori zaklenejo. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmom. Prostore varuje zunanja pooblaščena varnostna služba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam