Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ABI PLUS D.O.O.
Sedež ali naslov: PRISTANIŠKA 2
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 1468715000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV IN DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zunanji sodelavci (fizične in pravne osebe )
 • Namen obdelave osebnih podatkov: poslovanje s poslovnimi partnerji
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: uradni naziv, sedež podjetja, oz. ime in priimek ter bivališče fizične osebe, podatki o registraciji za namene DDV, davčna številka, matična št. št. TRR
 • Uporabniki zbirke: direktor družbe in v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranijo se v registratorjih, v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo, evidenca se nahaja na računalniškem sistemu, kateri je zavarovan z vstopnim geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. izplačilo najemnine fizični osebi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizična oseba ki ne opravlja dejavnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, davčna številka, naslov, emšo
 • Uporabniki zbirke: direktor , skladno s pogodbo o medsebojnem sodelovanju računovodski sevis in DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostor kjer se nahajazbirka ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnikov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca zaposlencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposlenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, davčna številka, emšo, št.TRR, naslov bivališča, delovno mesto, šolska izobrazba
 • Uporabniki zbirke: direktor družbe in skladno s pogodbo o medsebojnem sodelovanju računovodski servis, ZPIZ, ZZZS, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se predajo v računovodski servis, prostor kjer se zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam