Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Laura Tjaša Štruc
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Laura Tjaša Štruc - Rechtsanwältin
Sedež ali naslov: Bleiweisova cesta 30
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2507030000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca poslovnih kontaktov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ponudniki poslovnih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dajavnosti, za zastopanje strank pred sodiščem in drugimi državnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov in elektronski naslov, telefon in fax, davčna številka, številka računa.
 • Uporabniki zbirke: Upravljalec, zaposleni, druge pooblaščene osebe, po poterbi:sodišče, nasprotne stranke, državni organi, organi z javnimi pooblastili in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1, Zakonom o sodiščih in Zakonom o odvetništvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v odvetniški pisarni, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe odvetniške pisarne. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla pooblaščene osebe odvetniške pisarne.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zasopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (pooblastilo).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so podelile pooblastilo za zastopanje oziroma za katere odvetniška pisarna opravlja odvetniške storitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti, za zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika oziroma skladno s 14.členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, telefonska številka-mobilni, stacionarni, številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: Upravljalec, zaposleni, druge pooblaščene osebe, po potrebi: sodišče, nasprotne stranke, državni organi, organi z javnimi pooblastili in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1, Zakonom o sodiščih in Zakonom o odvetništvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi, se hrani v odvetniški pisarni v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe odvteniške pisarne. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč. Kasneje se spisi hranijo v arhivu, v ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla pooblaščene osebe odvetniške pisarne.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca nasprotnih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): 3.odstavek 10.člena Zakona o varstvu osebnih podatkih (ZVOP-1), 10.člen Zakona o odvetništvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na dolžnike, tožene oziroma nasprotne stranke v razmerju do pooblastiteljev kot fizičnih ali pravnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti in za učinkovito zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika oziroma skladno s 14.členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30.in 32.člena člena ZVOP-1(Ur.L. RS št. 86/2004, 113/05 in 67/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, številka TRR, zaposlitev, kraj rojstva, lastništvo nepremičnin, lastništvo vrednostnih papirjev, lastništvo premičnin, lastništvo deleža v družbi.
 • Uporabniki zbirke: Upravljalec, zaposleni, druge pooblaščene osebe, po potrebi: sodišče, nasprotne stranke, državni organi, organi z javnimi pooblastili in drugi uparabniki v skaldu z ZVOP-1, Zakonom o sodiščih in Zakonom o odvetništvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi se hrani v odvetniški pisarni, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe odvetniške pisarne. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč. Kasneje se spisi hranijo v arhivu, v ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla pooblaščene osebe odvetniške pisarne.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam