Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Alenka Sagmeister Ranzinger
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Alenka Sagmeister Ranzinger - odvetnica
Sedež ali naslov: Gregorčičeva ulica 7
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 2481278000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (pooblastilo).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so podelile pooblastilo za zastopanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti, za zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika oziroma skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ali firma, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča oziroma sedeža, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, telefonska številka – mobilna in/ali stacionarna, številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 94/2007) in pravilniki, izdelanimi na podlagi tega zakona. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko oziroma zadevo. Spisi se hranijo v odvetniški pisarni v omarah na ključ, do katerih imajo dostop le zaposleni v odvetniški pisarni. Kasneje se spisi hranijo v arhivu, v zaklenjenih omarah. Poleg glavnih vhodnih vrat, skozi katera je mogoč le vstop s ključem objekta, je vhod v odvetniško pisarno zaščiten še z vhodnimi vrati s ključavnico, ključe katere imajo le zaposleni v odvetniški pisarni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni dovoljen oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu in le ob navzočnosti zaposlenih. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca nasprotnih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): 3. odstavek 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), 10. člen Zakona o odvetništvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na dolžnike, tožene oziroma nasprotne stranke v razmerju do pooblastiteljev kot fizičnih ali pravnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti in za učinkovito zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika oziroma skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ali firma, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča oziroma sedeža, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, telefonska številka – mobilna in/ali stacionarna, številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 94/2007) in pravilniki, izdelanimi na podlagi tega zakona. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko oziroma zadevo. Spisi se hranijo v odvetniški pisarni v omarah na ključ, do katerih imajo dostop le zaposleni v odvetniški pisarni. Kasneje se spisi hranijo v arhivu, v zaklenjenih omarah. Poleg glavnih vhodnih vrat, skozi katera je mogoč le vstop s ključem objekta, je vhod v odvetniško pisarno zaščiten še z vhodnimi vrati s ključavnico, ključe katere imajo le zaposleni v odvetniški pisarni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni dovoljen oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu in le ob navzočnosti zaposlenih. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam