Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Jysk trgovina d.o.o.
Sedež ali naslov: Tovarniška cesta 10a
Poštna številka: 8250
Kraj: Brežice
Matična številka: 2305160000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupaca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci, potrošači
 • Namen obdelave osebnih podatkov: marketinške aktivnosti, slanje obavjesti o novostima, istraživanje tržištatrajno
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, nalsov, davčna številka, kraj rojstvamar
 • Uporabniki zbirke: Hrvatska
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnrga časa zaklepajo i zaključavajo se u vreme kada u njima nema zaposlenih. Zbirka podataka se nalazi u računarskom sistemu i osigurana je sistemom lozinki za autorizaciju i identifikaciju korisnika programa i podataka. podatke mogu obrađivati samo lica koja je za obradu ovlastuio zakonski i zastupnik firme.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezuju se s evidencijama i janvnim knjigama
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Evidenca o zaposlenih delavcih in honorarnih sodelavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in honorarni sodelavci v družbi JYSK d.o.o., Tovarniška cesta10A, Brežice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: o Ime in priimek, o EMŠO, o davčna številka, o kraj, občina in država rojstva, o stalno in začasno prebivališče; o kraj dela, o poklic, o šolska izobrazba, o strokovna izobrazba, o strokovna usposobljenost, o delovne naloge, o delovni čas, o zavarovalna doba, o zaposlitev za določen ali nedoločen čas, o plača oz. honorar, o invalid ali upokojenec, o ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, o ukvarjanje z dopolnilnim delom, o datum sklenitve delovnega razmerja, o datum prenehanja delovnega razmerja, o razlog prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: o Pooblaščeni delavci družbe; o Zunanje računovodstvo, o Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, o Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, o Davčna uprava Republike Slovenije, o na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in personalnih mapah, prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov ima le vodstvo družbe in pooblaščene osebe iz kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.3.2013 sprejela družba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca študentov za občasna dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki občasno delajo v družbi JYSK d.o.o., Tovarniška cesta10A, Brežice, na podlagi napotnice študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Študenti, ki občasno delajo v družbi JYSK d.o.o., Tovarniška cesta10A, Brežice, na podlagi napotnice študentskega servisa
 • Uporabniki zbirke: o Študentski servis; o Pooblaščeni delavci družbe; o Zunanje računovodstvo o Davčna uprava Republike Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in presonalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov ima le vodstvo družbe in pooblaščene osebe iz kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.3.2013 sprejela družba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca nagrajencev v nagradnih igrah in razpisih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nagrajenci v nagradnih igrah in razpisih družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva in vabil na dogodke, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ….
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: o Ime in priimek, o naslov stalnega ali začasnega bivališča, o datum rojstva, o davčna številka, o telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: o Pooblaščeni delavci družbe; o Zunanje računovodstvo o Davčna uprava Republike Slovenije, o na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov ima le vodstvo družbe in zaposleni v marketingu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.3.2013 sprejela družba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca strank, ki želijo biti obveščene o posebnih in drugih ponudbah ter novostih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, ki podajo pisno soglasje, da želijo biti obveščene o posebnih in drugih ponudbah ter novostih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obveščanje kupcev, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva in vabil na dogodke, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ….
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: o Ime in priimek, o naslov stalnega ali začasnega bivališča,
 • Uporabniki zbirke: o Pooblaščeni delavci družbe; o Zunanje računovodstvo o na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov ima le vodstvo družbe in zaposleni v marketingu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.3.2013 sprejela družba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Video nadzor za varnost strank in zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Snimak
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omejen dostop do posnetkov s šifriranim dostopom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam