Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Sigmateh inovativne informacijske tehnologije d.o.o.
Sedež ali naslov: Cesta Proletarskih brigad 67
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 6169023000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca uporabnikov ter prejemnikov SMS/e-mail obvestil spletnega portala e-obcina.si

 • Pravna podlaga (neobvezno): Spletna ali pisna privolitev uporabnikov portala - strinjanje s splošnimi pogoji.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki/obiskovalci portala e-občina, naročniki na sms ali e-mail obveščanje, partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje, pošiljanje elektronskih obvestil, identifikacija uporabnikov (prijava v sistem)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za e-obveščanje, avtentikacijo in prijavo v sistem: Ime, priimek, občina, e-mail naslov, SMS številka.
 • Uporabniki zbirke: Glavni uporabnik osebnih podatkov je Sigmateh d.o.o. (upravitelj portala). Nekatere osebne podatke bodo zbirali ali uporabljali partnerji portala (občine, turistično-informacijski centri, krajevne skupnosti/mestne četrti) - pošiljanje e-obvestil. Zbirke si partnerji med sabo ne bodo delili, bo pa podjetje Sigmateh d.o.o. kot upravitelj imel vedno vpogled vanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsi podatki se hranijo pri zunanjih izvajalcih, podjetju Amis d.o.o. v podatkovnem centru v Mariboru ter pri podjetju Domovanje d.o.o. v Ljubljani. V primeru obeh zunanjih izvajalcev za varnost skrbi ekipa strokovno usposobljenega kadra, ki zagotavlja največjo možno varnost podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca oddanih prijav nepravilnosti in elektronskih vlog portala e-obcina.si

 • Pravna podlaga (neobvezno): 
Spletna ali pisna privolitev uporabnikov portala - strinjanje s splošnimi pogoji.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki elektronskih vlog ali prijav pobud in nepravilnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava elektronskih vlog ter prijav in pobud s strani občin
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov ter morebitni drugi podatki, ki jih zahteva občina in so zahtevani v procesu obdelave vloge s strani občine
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov s področja elektronskih vlog ter prijav in pobud so izključno občine.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsi podatki se hranijo pri zunanjih izvajalcih, podjetju Amis d.o.o. v podatkovnem centru v Mariboru ter pri podjetju Domovanje d.o.o. v Ljubljani. V primeru obeh zunanjih izvajalcev za varnost skrbi ekipa strokovno usposobljenega kadra, ki zagotavlja največjo možno varnost podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca naročnikov in objav osmrtnic na spletnem portalu www.osmrtnice.si

 • Pravna podlaga (neobvezno): Spletna ali pisna privolitev uporabnikov portala - strinjanje s splošnimi pogoji.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Objave pokojnih oseb ter uporabniki storitev portala osmrtnice.si.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija uporabnikov (prijava v sistem), obdelava podatkov o naročnikih objav (osmrtnice, sožalja, spomini, zadnja slovesa...) za namen dodatnega preverjanja objavljenih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 
Ime, priimek, naslov, e-mail naslov, za pokojne osebe pa tudi opcijske podatke, kot so datum rojstva, smrti, poklic, druga zanimanja in informacije.
 • Uporabniki zbirke: Glavni uporabnik osebnih podatkov je Sigmateh d.o.o. (upravitelj portala). Nekatere osebne podatke bodo zbirali ali uporabljali partnerji portala - podjetja, registrirana za izvajanje pogrebne dejavnosti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsi podatki se hranijo pri zunanjih izvajalcih, podjetju Amis d.o.o. v podatkovnem centru v Mariboru ter pri podjetju Domovanje d.o.o. v Ljubljani. V primeru obeh zunanjih izvajalcev za varnost skrbi ekipa strokovno usposobljenega kadra, ki zagotavlja največjo možno varnost podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam