Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: IBE HOLDING, D.D., PARTNERSKA DRU
Sedež ali naslov: HAJDRIHOVA ULICA 004
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1593684000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o članih nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za imenovanje članov, sklicevanje sej nadzornega sveta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov, telefonska številka, podatki o strokovni izobrazbi in znanjih, podatki o prejšnjih zaposlitvah, podatki o poslovnih izkušnjah.
 • Uporabniki zbirke: IBE Holding d.d., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ki se vodi le v papirni obliki in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov ima le uprava ter od uprave pooblaščene osebe za obdelavo osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so izvajajo v skladu s pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki ga je za podrejeno družbo IBE d.d. dne 13.10.2004 sprejela uprava družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o delničarjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sklic skupščine IBEH, za izplačilo dividend delničarjem, za prenos delnic med delničarji, za vpis odkupne pravice, za izvajanje dogovora med partnerji
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov, davčna številka, število delnic, ime delnic, promet z delnicami, številka TRR, nalog za prenos, pogodba o odkupni pravici, nalog za vpis odkupne pravice, pristop k dogovoru med partnerji.
 • Uporabniki zbirke: IBE Holding d.d., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ki se vodi le v papirni obliki in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov ima le uprava ter od uprave pooblaščene osebe za obdelavo osebnih podatkov. Vsi strežniki in računalniki, na katerih so hranjeni osebni podatki ali ki osebne podatke obdelujejo, programska oprema za obdelavo osebnih podatkov ter osebni podatki med elektronskimi prenosi so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom. Dostop do osebnih podatkov na strežnikih oz. računalnikih je programsko varovan z uporabniškimi imeni in gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so izvajajo v skladu s pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki ga je za podrejeno družbo IBE d.d. dne 13.10.2004 sprejela uprava družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam