Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŠOLMED - ŠOLSKA IN PEDIATRIČNA AMBULANTA, zdravstvene storitve in svetovanje, d.o.o.
Sedež ali naslov: LACKOVA CESTA 135
Poštna številka: 2341
Kraj: LIMBUŠ
Matična številka: 6116027000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA ZDRAVSTVENIH KARTONOV PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI (OTROCI IN NJIHOVI STARŠI)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Beleženje storitev in ustvarjanje baze podatkov za plačnika zdravstvenih storitev, evidenca zdravstvenega stanja za posameznega pacienta in njegove potrebe, statistika NIJZ.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, ROJSTNI PODATKI, NASLOV, EMŠO, ENAKI PODATKI ZA STARŠE, POKLIC STARŠEV,TELEFONSKA ŠTEVILKA STARŠEV IN PACIENTA , ELEKTRONSKI NASLOV STARŠEV, ŠOLA, PODATKI O ZDRAVSTVENEM STANJU, ROJSTNI PODATKI O SOROJENCIH, EVIDENCE OBRAVNAV V ORDINACIJI, KOPIJE IZVIDOV SPECIALISTIČNIH OBRAVNAV, LABORATORIJSKI IZVIDI, KOPIJE IZDANIH ZDRAVNIŠKIH POTRDIL, KOPIJE ODPUSTNIH PISEM O ZDRAVLJENJU V BOLNIŠNICI, ODLOČBE IMENOVANIH ZDRAVNIKOV
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, NIJZ SLOVENIJE IN OBMOČNA ENOTA, CENTER ZA SOCIALNO DELO RS, SODIŠČA, ŠOLMED D.O.O., ZAVAROVALNICE DOPOLNILNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZDRAVSTVENI KARTONI SE NAHAJAJO V OMARAH, KI SO IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENE. OMARE SO V PROSTORU, KJER SE NAHAJA MEDICINSKA SESTRA , VRATA V ORDINACIJO SO PO ZAKLJUČENEM DELU ZAKLENJENA. CELOTNA STAVBA, KJER SE NAHAJA AMBULANTA JE VAROVANA S STRANI POOBLAŠČENE SLUŽBE ZA VAROVANJE STAVBE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam