Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD FIDENT VELENJE
Sedež ali naslov: KONOVSKA CESTA 38
Poštna številka: 3320
Kraj: VELENJE
Matična številka: 6392857000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PACIENTOV-SAMOPLAČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na uporabnike storitev Zavoda Fident Velenje, na podlagi izjave in so samoplačniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za zdravljenje pacientov, njihovo obveščanje in obračun storitev in vnos podatkov v kartoteko.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe, - Rojstni podatki, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - telefon ali mobilni telefon - podatki o zdravljenju.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki zbirke: Naziv podatka: pooblaščene osebe v Zavodu Fident Velenje - pooblaščene osebe v Računovodstvu Katja Kočevar s.p. - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za vsakega pacienta se vodi izvod podatkov v kartoteki pacientov, ki se zbirajo v skladu z zakonom, izjave posameznega pacienta/ke in to evidenco. Kartoteke pacientov se hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do teh ima direktor zavoda in od njega pooblaščene osebe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in dostop ni mogoč Za zavarovanje osebnih podatkov ima Zavod Fident Velenje, izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam