Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Nadškofija Ljubljana
Sedež ali naslov: Ciril-Metodov trg 4
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5849063000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca duhovnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kleriki, duhovniki, ki delujejo na območju Nadškofije Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje plačil prispevkov zavarovanca za socialno varnost uslužbencev cerkva in drugih verskih skupnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, prebivališče, datum nastopa duhovniške službe, ali je poklic verskega uslužbenca edini poklic posameznika
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v fizični in elektronski obliki. Elektronska oblika se nahaja na posebnem računalniku, vodi pa se v varovani aplikaciji z beleženjem dogodkov, za dostop pa se zahteva posebno geslo. Fizična in elektronska oblika sta v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo in so pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Nadškofiji Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, prebivališče; - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca, podatki družinskih članov, kolikor je potrebno zaradi statusa zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za varstvo pri delu, za potrebe obveznih pregledov iz naslova varnosti iz zdravja pri delu, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v fizični in elektronski obliki. Elektronska oblika se nahaja na posebnem računalniku, vodi pa se v varovani aplikaciji z beleženjem dogodkov, za dostop pa se zahteva posebno geslo. Fizična in elektronska oblika sta v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo in so pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca duhovnikov, ki delujejo na območju Nadškofiji Ljubljana..

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Duhovniki, ki delujejo na območju Nadškofije Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dejavnosti verske skupnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, kraj, občina in država rojstva, prebivališče, Naloge duhovniške službe, ki jih opravlja, redovna skupnost, čas opravljanja posamezne duhovniške službe in drugi podatki povezani s pastoralno in versko dejavnostjo.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v fizični in elektronski obliki. Elektronska oblika se nahaja na posebnem računalniku, ki je vključen le v interno mrežo in ni dostopen s svetovnega spleta, v tabeli, za dostop do nje pa je potrebno posebno geslo. Fizična in elektronska oblika sta v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo in so pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca posameznikov, ki prejemajo interne publikacije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki želijo prejemati publikacije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dejavnosti verske skupnosti, pošiljanje publikacije posameznikom, ki so izrazili tako željo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v elektronski obliki, na računalniku. Dostop do računalnika je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom. Računalnik se nahaja v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo in so pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca posameznikov za potrebe protokola

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki in pravne osebe, ki se jih vabi na protokolarne dogodke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vabljenje na protokolarne dogodke
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, vrsta protokolarnega dogodka na katero se vabi
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v elektronski obliki, na računalniku. Dostop do računalnika je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom. Računalnik se nahaja v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo in so pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca prejemnikov obvestil o dejavnostih škofijskih pastoralnih uradov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki želijo prejemati obvestila o dejavnosti škofijskih pastoralnih uradov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dejavnosti verske skupnosti, pošiljanje obvestil posameznikom, ki so izrazili tako željo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v elektronski obliki, na računalniku. Dostop do računalnika je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom. Računalnik se nahaja v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo in so pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca članov župnijskih pastoralnih svetov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so člani župnijskih pastoralnih svetov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dejavnosti verske skupnosti, za namen dejavnosti posameznikov v pastoralnih uradih župnij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, prebivališče, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v fizični in elektronski obliki, na računalniku. Dostop do računalnika je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom. Fizična evidenca se hrani v zaklenjeni omari. Računalnik in omara se nahajata v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo in so pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca katehetov, ki delujejo na območju Nadškofije Ljubljana

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki kot kateheti delujejo na območju Nadškofije Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dejavnosti verske skupnosti in v okviru tega za izvajanje katehetske službe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v fizični in elektronski obliki, na računalniku. Dostop do računalnika je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom. Fizična evidenca se hrani v zaklenjeni omari. Računalnik in omara se nahajata v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo in so pod alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam