Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Center za celostno zdravljenje d.o.o.
Sedež ali naslov: Vrtača 7
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 6749933000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca uporabnikov sotritev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev - Pacienti, ki prihajajo na zdravstveno svetovanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, številka mobilnega telefona, elektronska pošta, poklic, zdravstveno stanje
 • Uporabniki zbirke: Jošt Klemenc, dr. med. mag. Alenka Klemenc, univ. dipl. psih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Same prostore varuje varnostnik iz Zavoda sv. Stanislava. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno. Osebni podatki se hranijo v registratorjih in mapah, ki so zaklenjeni v kovinski omari, pritrjeni na steno.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz evidence uporabnikov storitev se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5 člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam