Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Združenje za varstvo potrošnikov kreditojemacev z valutno klavzulo Frank
Sedež ali naslov: Pernica 43
Poštna številka: 2231
Kraj: Pernica
Matična številka: 4073673000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka članov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ČLANI ZDRUŽENJA ZA VARSTVO POTROŠNIKOV KREDITOJEMALCEV Z VALUTNO KLAVZULO FRANK
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje pravic in obveznosti članstva, inf. potrebne za doseganje cilja združenja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, poštna št. in kraj, e-mail, mobilni telefon, banka pri kateri ima član kredit, valuta v kateri ima član kredit, datum najema in izteka kredita, namen kredita, informacija o tem ali je kredit zavarovan s hipoteko
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne bodo posredovali tretjim osebam, za komunikacijo bodo uporabljeni le statistični anonimizirani podatki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Sprejet je pravilnik o ravnanju z osebni podatki, zagotovljeno je fizično in elektronsko varovanje dostopa
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam