Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DOBEL, d.o.o.
Sedež ali naslov: Bakovska ulica 31
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska Sobota
Matična številka: 2138069000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. VIDEONADZOR zajema območja in prostore: Notranje kamere (7 kamer): ki so razporejene v notranjosti v avlah in v notranjih hodnikih TC Maximus.

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/2004 in 67/2007 ) • Sklep direktorja družbe DOBEL, d.o.o., o uvedbi video nadzornega nadzora na območju TC Maximus Murska Sobota. • Pravilnik o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v družbi DOBEL, d.o.o., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni delavci v družbi • drugi obiskovalci varovanih prostorov družbe in obiskovalci TC Maximus Murska Sobota • potencialni storilci kaznivih dejanj na območju družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varnosti zaposlenih delavcev, obiskovalcev centra, premoženja obiskovalcev in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): • osebni podatki zbrani z video nadzorom se v skladu s sklepom direktorja družbe o uvedbi video nadzora in pravilnika praviloma ne hranijo, v določenih primerih se lahko hranijo največ 45 dni in v posebnih primerih se lahko hranijo največ eno leto po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma na območje nadzorovano z video nadzorom Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki, razen video posnetka, se ne zbirajo
 • Uporabniki zbirke: * osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve in pravosodnim organom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa direktorja družbe DOBEL, d.o.o., o uvedbi izvajanja video nadzora in Pravilnika o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v družbi DOBEL, d.o.o., na območju TC Maximus Murska Sobota ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ). Prostori družbe DOBEL, d.o.o. in TC Maximus-a kjer se nahajajo podatki pridobljeni s pomočjo video nadzora, so varovani s proti vlomnimi in proti požarnimi alarmnimi napravami ter fizično z obhodno varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. VIDEONADZOR zajema območja in prostore: Zunanja kamera za prepoznavo registrskih tablic se nahaja na območju privatne ceste na stebru ulične svetilke pred vhodom na parkirišče TC Maximus Murska Sobota.

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/2004 in 67/2007 ) • Sklep direktorja družbe DOBEL, d.o.o., o uvedbi video nadzornega nadzora na območju TC Maximus Murska Sobota. • Pravilnik o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v družbi DOBEL, d.o.o., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni delavci v družbi • drugi obiskovalci varovanih prostorov družbe in obiskovalci TC Maximus Murska Sobota • potencialni storilci kaznivih dejanj na območju družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varnosti zaposlenih delavcev, obiskovalcev centra, premoženja obiskovalcev in premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): • osebni podatki zbrani z video nadzorom se v skladu s sklepom direktorja družbe o uvedbi video nadzora in pravilnika praviloma ne hranijo, v določenih primerih se lahko hranijo največ 45 dni in v posebnih primerih se lahko hranijo največ eno leto po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma na območje nadzorovano z video nadzorom Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki, razen video posnetka, se ne zbirajo
 • Uporabniki zbirke: * osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve in pravosodnim organom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa direktorja družbe DOBEL, d.o.o., o uvedbi izvajanja video nadzora in Pravilnika o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v družbi DOBEL, d.o.o., na območju TC Maximus Murska Sobota ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ). Prostori družbe DOBEL, d.o.o. in TC Maximus-a kjer se nahajajo podatki pridobljeni s pomočjo video nadzora, so varovani s proti vlomnimi in proti požarnimi alarmnimi napravami ter fizično z obhodno varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam