Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VEPLAS RTM D.O.O.
Sedež ali naslov: CESTA SIMONA BLATNIKA 11
Poštna številka: 3320
Kraj: VELENJE
Matična številka: 6427847000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG EVIDENCE IZRABE DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVI C IN OBVEZNOSTI DELAVCEV
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O ŠTEVILU UR, SKUPNO ŠTEVILO OPRAVLJENIH UR S POLNIM DELOVNIM ČASOM IN KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM OD POLNEGA, OPRAVLJENE URE V ČASU NADURNEGA DELA, NEOPRAVLJENE URE Z NADOMESTILOM PLAČE Z OZNAKO VRSTE NADOMESTILA
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI DRUŽBE, ZZZS, ZPIZ, ZRSZZ, MZDDSZ, STATISTIČNI URAD RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: HRANJENO V MAPAH V SLUŽBAH, KATERE SO ODGOVORNE ZA VODENJE, SPREMLJANJE IN OBDELAVO TEH PODATKOV. KODIRANI DOSTOP DO RAČUNALNIKOV POSAMEZNIH SLUŽB.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: VEPLAS RTM D.O.O., CESTA SIMONA BLATNIKA 11, 3320 VELENJE, DIREKTOR GREGOR VEDENIK, DIREKTOR CHRISTIAN LAMBRANT
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KATALOG EVIDENC O USPOSOBLJENOSTI DELAVCEV IZ VARSTVA PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI, ŠTUDENTI IN DIJAKI NA DELOVNI PRAKSI ALI POČITNIŠKEM DELU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI S PODROČJA VARNOSTI PRI DELU
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DATUM PRIČETKA IN MOREBITNEGA KONCA DELA, POKLIC, DELOVNO MESTO, DATUM USPOSOBLJENOSTI IZ VARNEGA DELA.
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI, IZVAJALCI USPOSABLJANJA.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: HRANJENO V OSEBNI MAPI DELAVCA V KADROVSKO SPLOŠNI SLUŽBI V ZAKLENJENI OGNJEVARNI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: VEPLAS RTM D.O.O., CESTA SIMONA BLATNIKA 11, 3320 VELENJE, DIREKTOR GREGOR VEDENIK, DIREKTOR CHRISTIAN LAMBRANT.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. KATALOG EVIDENCE O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VSI ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC DELAVCEV, KI IZHAJAJO IZ PLAČ, NADOMESTIL PLAČ, ...
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, SKUPAJ OPRAVLJENE DELOVNE URE, NEOPRAVLJENE URE Z NADOMESTILOM PLAČE, URE LETNEGA DOPUSTA, PRAZNIČNE URE, URE ODSOTNOSTI DELAVCA, BOLNIŠKI STALEŽ, OSTALI PREJEMKI IN ODHODKI DELAVCA
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI IN DRUGI UPORABNIKI SKLADNO Z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: HRANJENO V PISARNI RAČUNOVODSTVA IN ZAKLENJENIH ARHIVIH. KODIRAN PRISTOP V BAZO PODATKOV VODENIH V RAČUNALNIKU.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: VEPLAS RTM D.O.O., CESTA SIMONA BLATNIKA 11, 3320 VELENJE DIREKTOR: GREGOR VEDENIK, DIREKTOR: CHRISTIAN LAMBRANT
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. KATALOG EVIDENCE VSTOPOV IN IZSTOPOV OB SOČASNEM VIDEONADZORU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI, OBISKOVALCI, POSLOVNI PARTNERJI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: VAROVANJE ZAPOSLENIH IN PREMOŽENJA DRUŽBE
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 LETO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, POSNETEK POSAMEZNIKA
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI DRUŽBE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PISNO BELEŽENI VSTOPI IN IZSTOPI, HRANJENO IZVEN DOSEGA NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM. RAČUNALNIK KODIRAN IN DOSTOPEN LE POOBLAŠČENIM OSEBAM.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKA PODATKOV SE NE POVEZUJE Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: VEPLAS RTM D.O.O., CESTA SIMONA BLATNIKA 11, 3320 VELENJE, DIREKTOR GREGOR VEDENIK, DIREKTOR CHRISTIAN LAMBRANT
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. KATALOG EVIDENCE O ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI S PRIDOBLJENO STOPNJO INVALIDNOSTI, KATEGORIZIRANI MLADOSTNIKI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC DELAVCEV IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, NASLOV, DAVČNA ŠTEVILKA, SPOL, POKLIC, IZOBRAZBA, STOPNJA INVALIDNOSTI, DATUM PRIZNANJA PRAVICE, DATUM PRENEHANJA PRAVICE, ..
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI DRUŽBE, ZZZS, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: HRANJENO V OSEBNI MAPI DELAVCA V ZAKLENJENI OGNJEVARNI OMARI V KADROVSKO SPLOŠNI SLUŽBI, KODIRAN DOSTOP DO BAZE PODATKOV V RAČUNALNIKU
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: VEPLAS RTM D.O.O., CESTA SIMONA BLATNIKA 11, 3320 VELENJE, DIREKTOR GREGOR VEDENIK, DIREKTOR CHRISTIAN LAMBRANT
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. KATALOG EVIDENCE O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVCI, KI SO SE POŠKODOVALI PRI DELU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI DELAVCEV IZ DELOVNEGA RAZMERJA, KI IZHAJAJO IZ POŠKODBE PRI DELU. ZA POTREBE STATISTIČNIH ANALIZ
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, DELO, KI GA JE OPRAVLJAL OB NEZGODI, PODATKI O POŠKODBI: VZROK, POŠKODOVANI DEL TELESA, DATUM IN ČAS NEZGODE, ...
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI DRUŽBE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: HRANJENO V MAPI V PISARNI KADROVSKO SPLOŠNE SLUŽBE, OMEJEN DOSTOP DO PODATKOV V RAČUNALNIKU.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: VEPLAS RTM D.O.O., CESTA SIMONA BLATNIKA 11, 3320 VELENJE, DIREKTOR GREGOR VEDENIK, DIREKTOR CHRISTIAN LAMBRANT
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. KATALOG EVIDENCE ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VSI ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IZ DELOVNEGA RAZMERJA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO, NASLOV , POKLIC, IZOBRAZBA, DELOVNO MESTO, DELOVNI ČAS, ZAVAROVALNA DOBA, DELOVNO RAZMERJE, DATUM SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA, RAZLOG PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA, MOREBITNA INVALIDNOST,
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI DRUŽBE, DRUGI UPORABNIKI SKLADNO Z ZVOP - 1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: HRANJENO V OSEBNI MAPI DELAVCA, V ZAKLENJENI OGNJEVARNI OMARI KADROVSKO SPLOŠNE SLUŽBE, KODIRAN PRISTOP V BAZO PODATKOV VODENIH V RAČUNALNIKU
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: VEPLAS RTM D.O.O., CESTA SIMONA BLATNIKA 11, 3320 VELENJE DIREKTOR - GREGOR VEDENIK DIREKTOR -CHRISTIAN LAMBRANT
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. KATALOG EVIDENCE O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC DELAVCEV, KI IZHAJAJO IZ PLAČ OZ. NADOMESTIL PLAČ IN IZ SISTEMA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O DELAVCU (ime in priimek, EMŠO, davčna št., ...) PODATKI O PLAČAH IN NADOMESTILIH PLAČ, KI BREMENIJO DELODAJALCA (plača, regres, povračila stroškov v zvezi z delom; potni stroški, odpravnine, jubilejne nagrade, ostali stroški) PODATKI O ZAKONSKO DOLOČENIH PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST, STARŠEVSKO VARSTVO, ...
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI DRUŽBE, ZZZS, ZPIZ, ZRSZZ, MZDDSZ, STATISTIČNI URAD RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: HRANJENO V MAPAH POOBLAŠČENIH SLUŽB, KI OPRAVLJAJO Z NAVEDENIMI PODATKI. RAČUNALNIŠKO KODIRANO IN NEDOSTOPNO NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: VEPLAS RTM D.O.O., CESTA SIMONA BLATNIKA 11, 3320 VELENJE, DIREKTOR GREGOR VEDENIK, DIREKTOR CHRISTIAN LAMBRANT
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam