Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: 1A-DENT ZOBJE D.O.O.
Sedež ali naslov: Podgorje 64a
Poštna številka: 2381
Kraj: Podgorje pri Slovenj Gradcu
Matična številka: 6635300000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstveni dejavnosti , Zakon o zdravniški službi, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Kodeks medicinske etike in deontologije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zdravljenje, povračilo stroškov zdravljenja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, EMŠO, tel.številka, št.ZZZS, stalno oziroma začasno bivališče, podatki o zdr. zavarovanju, podatki o osebnem zdravniku, zobozdravniku, ginekologu, pediatru, podatki o zdr. storitvah, zdravstveni podatki, podatki o zdravilih,
 • Uporabniki zbirke: zobozdravnik, zdr. osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, ZZZS, ZPIS, zavarovalnice ( Vzajemna, Adriatic, Triglav), programska hiša, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prostori v katerih se nahaja rač. oprema, ki služi za obdelavo podatkov, ter nosilci osebnih podatkov, se izven del. časa zaklepajo, kot tudi kadar v njih ni pooblaščenih oseb. Prostori so varovani z alarmom. Digitalna zbirka osebnih podatkov na rač. sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo, s sistemom gesel profesionalnih kartic ter kriptografskimi metodami. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zav. osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zav. osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca o zavarovancih ZZZS s področja zdr.varstva v skladu z zakonom ( 76.člen ZZVZZ)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam