Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MERKUR trgovina, d.d.
Sedež ali naslov: Cesta na Okroglo 7
Poštna številka: 4202
Kraj: Naklo
Matična številka: 6723128000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki izpolnijo obrazec za iskalce zaposlitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvedbo postopka izbire kandidata za zaposlitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do končanja postopka izbire kandidata oz. 12 mesecev od zadnjega vnosa podatkov v obrazec za iskalce zaposlitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, letnica rojstva, spol, naslov, e-naslov, telefonska številka, izobrazba, življenjepis, status zaposlitve, znanje tujih jezikov, računalniško znanje, želeno področje dela, dodatno sporočilo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci MERKUR trgovina, d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca udeležencev izobraževanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev, ZDR-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so udeleženci izobraževanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidentiranje pridobljenih znanj in kompetenc zaposlenih, obdelavo izobrazne strukture zaposlenih, obveščanje o napovedanih oblikah izobraževanj, obračun stroškov posameznih izobraževanj in nadaljnje planiranje stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in ID udeleženca, naziv podjetja, kraj, delovno mesto, organizacijska in obračunska enota, datum in ID izvedbe tečaja, naziv in vrsta tečaja, opis vrste tečaja, cena tečaja, število udeležencev, cena tečaja na udeleženca, trajanje tečaja (od/do), število ur izobraževanja (v delovnem času/izven delovnega časa), izvajalec, prejšnja zaposlitev udeleženca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci MERKUR trgovina, d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Lista prijavljenih v Merkurjeve spletne strani za poslovne partnerje in na Merkurjeve poslovne e-novice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji, ki želijo dostop na Merkurjeve spletne strani za poslovne partnerje oziroma prejemati Merkurjeve poslovne e-novice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za namen neposrednega trženja, analiziranje poslovnih povezav in vzpostavljanje novih ter krepitev obstoječih poslovnih stikov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov prebivališča, kraj, pošta, telefon, elektronski naslov, fax, podjetje, naslov, oddelek, položaj.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zavarovancih prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, na katere se nanaša Pogodba o pristopu k pokojninskemu načrtu PN-SK-01.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za namene izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja ter za učinkovito vodenje postopkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, številka police, datum pristopa, datum izstopa, način vplačevanja.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o zavarovancih nezgodnega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, na katere se nanaša Pogodba k policam za nezgodno zavarovanje št. xxxxx in xxxxx.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za namene izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja ter za učinkovito vodenje postopkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja, vrsta in višina zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju in drugi področni zakoni.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, poslovni partnerji, obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za varovanje zaposlenih in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, zaposlitev, obiskani delavec družbe, čas prihoda in odhoda.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o imetnikih MKZ (Merkurjeva kartica zaupanja)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, starejše od 18 let, razen podjetnik, kot ga definira Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke imetnikov MKZ se uporablja za namene poslovanja z Merkurjevo kartico zaupanja in neposredno trženje - za obveščanje o novostih poslovanja, prilagojeni ponudbi in posebnih ugodnostih. Osebni podatki iz Pristopne izjave in podatki nakupljenih izdelkov se uporabljajo tudi za proučevanje nakupovalnih navad in posledično ciljnega trženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 6 let od dneva odjave oziroma prenehanja članstva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, država, GSM številka, datum rojstva, elektronski naslov, spol, vrsta domovanja, datum pristopa, datum spremembe podatkov, prodajna enota, projekt/naziv, vrednost, status graditelja od/do.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o zavarovancih skupinskega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, na katere se nanaša Pogodba k policam za skupinsko prostovoljno zdravstveno zavarovanje št. xxxxx in xxxxx ter zavarovanja tujina z asistenco.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za namene izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja ter za učinkovito vodenje postopkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja, vrsta in višina zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o sindikalnih članarinah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, ki so člani sindikata.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za vodenje točne evidence članstva v sindikatu in plačevanja članarin ter uveljavljanje pravic članov sindikata.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, šifra in naziv OE, naziv sindikata, odstotek in znesek članarine.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca udeležencev v nagradnih igrah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci posameznih nagradnih iger.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za izvedbo aktualnega sodelovanja z namenom neposrednega trženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, kraj, elektronski naslov, telefonska številka, številka MKZ.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca prejemnikov kreditov za odkup stanovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki kreditov za odkup stanovanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja ter za vodenje knjigovodskih evidenc.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Lista prijavljenih na Merkurjeve e-novice, kataloge in obrazce

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci Merkurjevih spletnih strani, ki želijo prejemati Merkurjeve e-novice, kataloge in druge obrazce.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za trženje Merkurjeve ponudbe, promocijskih aktivnosti in izdelkov v akciji.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, podjetje, naziv.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca delavcev študija ob delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, ki imajo sklenjeno pogodbo o izobraževanju ob delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za spremljanje poteka študija ob delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ID, priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega in začasnega bivališča, relacija prevoza - število km, prevozno sredstvo, telefonska številka doma in v službi, številka transakcijskega računa pri banki oz. številka hranilne knjižice, naziv banke, šifra in naziv organizacijske enote, nedoločen čas/določen čas, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, šifra in naziv delovnega mesta, zahtevana stopnja in smer izobrazbe za DM, delavčeva stopnja in smer izobrazbe, datum sklenitve pogodbe o izobraževanju ob delu, čas trajanja pogodbe, naziv šole, smer in stopnja izobraževanja, vrsta stroška - šolnina, prevozni stroški, stroški literature, število dni odobrenega in izkoriščenega dopusta, datum zaključka izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca prejemnikov stanovanjskih kreditov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki stanovanjskih kreditov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, zaposlitev, datum rojstva, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti in drugi področni zakoni, osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, druge uradne namene in uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno ali do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Delavec/študent/zunanji sodelavec: ID, priimek in ime, datum in kraj rojstva, občina rojstva, priimek ob rojstvu, ime očeta, spol, stan, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega in začasnega bivališča, relacija prevoza - število km, prevozno sredstvo; telefonska številka doma in v službi, državljanstvo, številka delovne knjižice, datum in kraj izdaje delovne knjižice, številka osebne izkaznice, datum in kraj izdaje osebne izkaznice, številka transakcijskega računa pri banki oz. številka hranilne knjižice in naziv banke, datum zaposlitve, šifra in naziv organizacijske enote, obračunska enota, nedoločen čas/določen čas, razlog zaposlitve, razporeditev delovnega časa, število ur na teden, delo v izmenah, datum in razlog prenehanja delovnega razmerja, prekinitev delovnega razmerja, datum in razlog prekinitve delovnega razmerja, občina zaposlitve, invalidnost - datum nastanka in kategorija invalidnosti; telesna okvara - datum nastanka, % okvare; delovna doba pred vstopom, tekoča delovna doba, skupna delovna doba, dodatna delovna doba, število dni dopusta, jubilejna nagrada - izplačana za kateri jubilej v družbi; predviden datum upokojitve po zakonu, delovno mesto - šifra in naziv delovnega mesta, plačilni razred in tarifni razred delovnega mesta, plačilni razred delavca, zahtevana stopnja in smer izobrazbe za delovno mesto, delavčeva stopnja izobrazbe, nivo in področje izobrazbe, faktor delovne uspešnosti, faktor delovnih pogojev, vloga na delovno mesto, poklic, ki ga delavec opravlja, izobrazba - stopnja in smer dokončanega izobraževanja, zaključena šola in datum zaključka; družinski člani - ime in priimek, datum rojstva, zavarovanje po delavcu, spol, EMŠO, bivališče in sorodstvo; slika delavca, službeni elektronski naslov, interna številka, lokacija dela, pooblastila, službeno vozilo, bonitete - podatki v povezavi z registracijo delovnega časa; zdravniški pregledi - datum in vrsta pregleda, izvajalec pregleda, periodika, zdravstvene omejitve in ukrepi; usposobljenost VZD - datum usposabljanja in uspešnost opravljanja izpita, izvajalec, periodika; nagrade in disciplinski ukrepi - datum, naziv, opomba; dokumenti - pogodba o delu, aneksi, obvestilo o letnem dopustu, poškodbe pri delu; poškodbe pri delu - podatki o nezgodi, podatki o prijavitelju, podatki o poškodovancu, poročilo osebnega zdravnika; porodniški in očetovski dopust - datum začetka in konca dopusta; managersko zavarovanje.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o plačah in drugih osebnih prejemkih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti in drugi področni zakoni.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in drugi prejemniki obdavčljivih osebnih prejemkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, druge uradne namene in uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno ali do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebna številka zaposlenega iz šifranta d.d., priimek in ime, naslov prebivališča, občina prebivališča, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, OE in stroškovno mesto delovnega mesta delavca, datum vstopa v d.d., delovna doba do vstopa v družbo, delovna doba v d.d., šifra delovnega mesta, oznaka za delavca po individualni pogodbi oz. kolektivni pogodbi, zahtevana izobrazba, članstvo v sindikatu, datum izstopa, podatki o beneficirani delovni dobi, podatki o kategoriji invalidnosti, znesek dnevne oz. mesečne vozovnice za prevoz na delo in iz dela, uveljavljanje olajšav za obračun dohodnine, urna osnova preteklega leta za obračun refundiranih bolniških odsotnosti, seznam delavcev z določeno višino plače po sklepu Uprave oz. po individualni pogodbi, številke partij HV in TRR pri banki za nakazila prejemkov, dolgovi delavcev, bruto in neto plača in drugi osebni prejemki po mesecih, podatki o letni prijavi dohodnine za delavce, podatki za obrazec M4/M8 po letih, evidenca dopustov.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju in drugi področni zakoni, osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, poslovni partnerji, obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za varovanje zaposlenih in premoženja družbe ter ugotavljanje škodnih dogodkov in storilcev kaznivih dejanj.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, pooblaščeni receptorji, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Kontrola evidence službenih poti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki uporabljajo službena vozila.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za zagotovitev pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, določitev lokacije v primeru prometne nesreče, varovanje zaposlenih in premoženja družbe in nadzor delodajalca o izvedeni službeni poti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 6 mesecev po opravljeni vožnji, nato se osebni podatki izbrišejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, KID - šifra delavca, podjetje, šifra, naziv enote, v kateri je delavec zaposlen, relacija, čas veljavnosti potnega naloga (od/do), kraj, čas in datum odhoda in prihoda, stanje števca na začetku in koncu vožnje, skupno število prevoženih km in število opravljenih km, vozilo z registrsko številko, število prepeljanih potnikov.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca podatkov o udeležencih v promocijskih akcijah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki se prijavijo k sodelovanju v promocijskih akcijah in soglašajo s splošnimi pravili sodelovanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za izvedbo aktualne promocijske akcije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, kraj, GSM številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca o registriranih uporabnikih spletnega poslovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika z registracijo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Končni kupci - fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za poenostavitev nakupnega procesa za uporabnike, pridobitev informacij za dostavo naročila in preverjanje istovetnosti kupca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, naslov za dostavo.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in drugi po ZVZD-1.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in ID udeleženca, naziv podjetja, kraj, delovno mesto, organizacijska in obračunska enota, datum in ID izvedbe tečaja, naziv in vrsta tečaja, opis vrste tečaja, cena tečaja, število udeležencev, cena tečaja na udeleženca, trajanje tečaja (od/do), število ur izobraževanja (v delovnem času/izven delovnega časa), izvajalec, prejšnja zaposlitev udeleženca.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 2.18.006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam