Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Intensio d.o.o.
Sedež ali naslov: zgornja bistrica 22
Poštna številka: 2310
Kraj: Slovenska bistrica
Matična številka: 2257971000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. seznam strank v podjetju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke podjetij, fizične kot pravne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: namen je vodenje seznama strank v podjetju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, e-naslov, tel. številka
 • Uporabniki zbirke: uporabniki so zaposleni v podjetju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki so shranjeni pri Amisu v prostorih z 24 urnim fizičnim varovanjem. Dostop do strežnika imajo samo pooblaščene osebe 24ur na dan. Strežnik se varuje s pomočjo ciscovega požarnega zidu, dostop do strežnika je mogoč samo iz enega IP naslova.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam