Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FILIPS1 D.O.O.
Sedež ali naslov: ULICA TALCEV 2
Poštna številka: 8000
Kraj: NOVO MESTO
Matična številka: 6102638000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1., 7 člen Zakona o evidencah s področja dela, pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalni naslov,začasni naslov EMŠO, davčna številka, kraj rosjtva, državljanstvo, številka potnega lista oz. številka veljavnega osebnega dokumenta (v primeru državljana drugih držav), poklic, izobrazba, telefonska številka, e- mail, številka TRR
 • Uporabniki zbirke: računovodstvo Nas d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam