Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CAREDESIGN, sistemi povezovanja, d.o.o.
Sedež ali naslov: Kapucinski trg 8
Poštna številka: 4220
Kraj: Škofja Loka
Matična številka: 6207219000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov mreže MATIjA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev mreže MATIjA in svojci/kontaktne osebe uporabnikov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poslovna in pogodbena komunikacija, izvajanje pogodbeno dogovorjenih aktivnosti, zakoniti interes zasebnega sektorja, spremljanje kakovosti in skrb za visoki nivo storitve.
 • Rok hrambe (neobvezno): Doživljensko oz. do prekinitve pogodbe/do prejetja zahteve za izbris.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni podatki o uporabnikih mreže (ime in priimek, naslov, datum rojstva, davčna številka); Kontaktni podatki o uporabnikih (telefonska številka, e-pošta); Podatki o zgodovini klicev v klicni center mreže, podatki o družinski skupnosti, tipu prebivališča, mobilnosti, omejitvah gibanja in težavah pomnenje uporabnika mreže; podatki o naročenih storitvah preko mreže; podatek o izbranem izvajalcu pomoči na domu, podatek o zadovoljstvu uporabnika s storitvami.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki mreže MATIjA in kontaktne osebe, ki jih uporabnik izbere.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidence imajo le delavci upravljalca zbirke, pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov in kategorije uporabnikov, navedene v registru zbirke osebnih podatkov. Zbirka podatkov se vodi računalniško. Zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu na serverju, ki je standardno zaščiten, in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Prostori, v katerem se hranijo osebni podatki, so fizično in tehnično varovani. Podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v družbi CareDesign sistemi povezovanja d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljavca zunaj EU/EGP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam