Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INŠTITUT ZA ZASVOJENOSTI IN TRAVME, zavod za izobraževanje, raziskave in psihoterapijo, Ljubljana
Sedež ali naslov: LINHARTOVA CESTA 9
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLANA
Matična številka: 6200451000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca klientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Klienti vključeni v terapevtski in svetovalni proces
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava podatkov z namenom izvajanja dejavnosti, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, tel.št., e-pošta, izobrazba, poklic, osebni podatki občutljive narave, katerih obdelava je del registrirane dejavnosti (zdravstveno stanje, psihiatrična zgodovina, uporaba zdravil, samomorilnost, samopoškodovanje, zloraba psihoaktivnih substanc, družinska anamneza…)
 • Uporabniki zbirke: Do osebnih podatkov klientov imajo dostop pooblaščene osebe zavoda. V primeru, da bi klient ogrožal sebe ali druge, bi se njegovi podatki posredovali na policijo in nujno medicinsko pomoč. Na podlagi izrecne zahteve se lahko podatki klienta posredujejo tudi drugim uporabnikom, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali po osebni privolitvi klienta v pisni obliki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se v omejenem obsegu nahaja v zaklenjeni omari v pisarni na naslovu zavoda. Osebni podatki klienta so v celoti zbrani v njegovi personalni mapi v računalniškem programu namenjenem vodenju terapevtskih evidenc, ki je dodatno zaščiten z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam