Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBČINA šKOCJAN
Sedež ali naslov: ŠKOCJAN 67
Poštna številka: 8275
Kraj: ŠKOCJAN
Matična številka: 5883296000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA OSKRBOVANCEV V DOMU ZA STAREJŠE- doplačilo občine

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe s stal. preb.v občini
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Občina mesečno plačuje oskrbnino za osebe po računu domovom
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, leto rojstva, naslov stalnega.prebiv.,
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠKOCJAN
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori občinske uprave so varovani z alarmnim sistemom, računalniki z gesli. postopki in ukrepi so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v občinski upravi Občine Škocjan št. 007-0001/2013, z dne 17.06.2011 in Pravilnikom o ravnanju z računalniško opremo št. 007-0002/2014-3
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA OSEB ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstven var.in zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki so brez prejemkov s stal. preb.v občini, (osebe zavaruje CSD)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Občina mesečno plačuje zavarovanje za osebe na ZZZS OE NM,
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, leto rojstva, naslov stalnega.prebiv., davčna št.
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠKOCJAN
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori občinske uprave so varovani z alarmnim sistemom, računalniki z gesli. postopki in ukrepi so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v občinski upravi Občine Škocjan št. 007-0001/2013, z dne 17.06.2011 in Pravilnikom o ravnanju z računalniško opremo št. 007-0002/2014-3
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA ZAŠČITA IN REŠEVANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o obrambi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki so udeležene v postopkih zaščite in reševanja v občini
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca v primeru naravnih nesreč in s tem v zvezi aktiviranje CZ in štaba
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, leto rojstva, naslov stalnega.prebiv., stopnja izobrazbe, poklic,zaposlitev,telefonska.št., davčna št.
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠKOCJAN
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori občinske uprave so varovani z alarmnim sistemom, računalniki z gesli. postopki in ukrepi so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v občinski upravi Občine Škocjan št. 007-0001/2013, z dne 17.06.2011 in Pravilnikom o ravnanju z računalniško opremo št. 007-0002/2014-3
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. IZVAJALCI PO PODJEMNIH IN AVTORSKIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o izplačilu sejnin in denarnih nadomestil v Občini Škocjan
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe –porabniki proračunskih sredstev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Plačilo skladno s pogodbo
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, leto rojstva, naslov stalnega.prebiv., davčna št., št. TRR in banka
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠKOCJAN
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori občinske uprave so varovani z alarmnim sistemom, računalniki z gesli. postopki in ukrepi so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v občinski upravi Občine Škocjan št. 007-0001/2013, z dne 17.06.2011 in Pravilnikom o ravnanju z računalniško opremo št. 007-0002/2014-3 (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. REGISTER FIZIČNIH OSEB V OBČINI (Glavna pisarna)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem v občini
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje zadev glavne pisarne
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, leto rojstva, naslov stalnega.oz.zač. prebiv.,
 • Uporabniki zbirke: Občina Škocjan
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori občinske uprave so varovani z alarmnim sistemom, računalniki z gesli. postopki in ukrepi so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v občinski upravi Občine Škocjan, ŠT. 007-0001/2013, z dne 17.06.2011 in Pravilnikom o ravnanju z računalniško opremo št. 007-0002/2014-3
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. REGISTER FIZIČNIH OSEB V OBČINI (Glavna pisarna)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem v občini
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje zadev glavne pisarne
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, leto rojstva, naslov stalnega.oz.zač. prebiv.,
 • Uporabniki zbirke: Občina Škocjan
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori občinske uprave so varovani z alarmnim sistemom, računalniki z gesli. postopki in ukrepi so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v občinski upravi Občine Škocjan, ŠT. 007-0001/2013, z dne 17.06.2011 in Pravilnikom o ravnanju z računalniško opremo št. 007-0002/2014-3
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. PRORAČUNSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o fin.občin., Zakon in odlok o izv. proračuna OBČINE šKOCJAN, Pravilnik o izplačilu sejnin, Pravilnik o ohranja in spodbujanju Kmetijstva in podeželja v občini,..
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe –porabniki proračunskih sredstev s stalnim prebivališčem v občini(vloge za kmet., subvencije, sub.malo gospodarstvo)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Plačilo skladno z razpisom, pogodbo, odločbo ali s sklepom
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, leto rojstva, naslov stalnega.prebiv., davčna št., št. TRR in banka, lastništvo parcel
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠKOCJAN
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori občinske uprave so varovani z alarmnim sistemom, računalniki z gesli. postopki in ukrepi so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v občinski upravi Občine Škocjan št. 007-0001/2013, z dne 17.06.2011 in Pravilnikom o ravnanju z računalniško opremo št. 007-0002/2014-3
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnih uslužbencih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe –delavci zaposleni v OU Občine Škocjan
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje kadrovskih zadev –Map za zaposlene
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, leto rojstva, naslov stalnega.prebiv., poklic, davčna št.
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠKOCJAN
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori občinske uprave so varovani z alarmnim sistemom, računalniki z gesli. postopki in ukrepi so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v občinski upravi Občine Škocjan št. 007-0001/2013, z dne 17.06.2011 in Pravilnikom o ravnanju z računalniško opremo št. 007-0002/2014-3
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. REGISTER FIZIČNIH OSEB V OBČINI (Glavna pisarna)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem v občini
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje zadev glavne pisarne
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, leto rojstva, naslov stalnega.oz.zač. prebiv.,
 • Uporabniki zbirke: OBČINA ŠKOCJAN
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori občinske uprave so varovani z alarmnim sistemom, računalniki z gesli. postopki in ukrepi so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v občinski upravi Občine Škocjan št. 007-0001/2013, z dne 17.06.2011 in Pravilnikom o ravnanju z računalniško opremo št. 007-0002/2014-3
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam