Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PEDIATRIČNA ORDINACIJA BARBARA DIETNER MERKAN,zdravstvene storitve in svetovanje,d.o.o.
Sedež ali naslov: POBREŠKA CESTA 6
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 6115845000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka zdravstvenih kartonov pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti ,ki so me izbrali za osebno pediatrinjo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Beleženje storitev in ustvarjanje baze podatkov za plačnika zdravstvenih storitev,evidence zdravstvenega stanja za posameznega pacienta in njegove potrebe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime,priimek,rojstni podatki,naslov,EMŠO ,enaki podatki za starše,poklic staršev,podatki o zdravstvenem stanju,rojstni podatki o sorojencih,evidence obravnav v ordinaciji,kopije izvidov specialističnih obravnav,laboratorijski izvidi,kopije izdanih zdravniških potrdil,kopije odpustnih pisem o zdravljenju v bolnišnici,odločbe imenovanih zdravnikov
 • Uporabniki zbirke: ZZZS RS,Pediatrična ordinacija Barbara Dietner Merkan,d.o.o.,NIJZ,Center za socialno delo RS,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravstveni kartoni se nahajajo v omarah,ki se po ordinacijskem času zaklenejo,kakor tudi vrata v ambulanto,celotna stavba kjer se nahaja ambulanta ,pa je varovana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke podatkov,se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam